Impressum

sch-cms-impressum-heroimg-img1_v1
sch-cms-impressum-heroimg-img1-mobile_v1
Biura
Kontakt
Wpis do rejestru

SOFTCAREHOUSE Sp. z o.o.
Dzika 4A/16
65-181 Zielona Góra

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 8 wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu: 0000706975
Numer identyfikacji podatkowej: PL9731048196

Reprezentowany przez: Mateusz Pokorski

Osoba odpowiedzialna za zawartość: Łukasz Chabiniak

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich dostawca lub operator. W momencie linkowania strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Utworzone przez operatorów strony treści i dzieła na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności, treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.