Polityka prywatności

sch-cms-heroimg-img1_v1
sch-cms-heroimg-img1-mobile_v1

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na stronie www.softcarehouse.com jest:

SOFTCAREHOUSE Sp. z o.o.
Dzika 4A/16
65-181 Zielona Góra | Polska

Administrator danych, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Niektóre działania w zakresie przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu cofnięcia zezwolenia.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba zainteresowana masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych osobowych jest państwowy inspektor ochrony danych osobowych w kraju, w którym nasza firma ma swoją siedzibę.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Zapis jest sporządzony w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji oraz poprawiania, blokowania i usuwania danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych danych osobowych, pochodzenia danych, odbiorców danych oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli ma to zastosowanie, prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operator strony internetowej, nasza strona internetowa używa szyfrowania SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej „https://” przeglądarki i symbolu blokady w linii przeglądarki.

Pliki logów serwera

W plikach logów serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Te są:

– Odwiedzona strona w naszej domenie
– Data i godzina złożenia wniosku do serwera
– Typ i wersja przeglądarki
– Zastosowany system operacyjny
– URL odsyłacza
– Nazwa hosta komputera dostępowego
– Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych opiera się na przepisach RODO, które zezwalają na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na stronie www.softcarehouse.com/pl/kontakt będą przechowywane wraz z danymi kontaktowymi w celu przetworzenia wniosku lub udostępnienia ich do dalszych pytań. Dane te nie są przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność procedur przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania uwag i komentarzy

Uwagi i komentarze, jak również związane z nimi dane, takie jak adresy IP, są przechowywane. Treści pozostają na naszej stronie internetowej do czasu ich całkowitego usunięcia lub do czasu, gdy ze względów prawnych musiały zostać usunięte.
Przechowywanie wypowiedzi i komentarzy opiera się na Państwa zgodzie. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane do newslettera

Do wysłania naszego newslettera potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Weryfikacja podanego adresu e-mail jest konieczna i należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy przesłanie nieformalnej wiadomości e-mailem lub rezygnacja z subskrypcji poprzez link „Rezygnacja” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w celu założenia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innych miejscach, pozostaną one u nas.

Facebook

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

Pozwala nam to na śledzenie zachowań osób odwiedzających stronę po kliknięciu w reklamę na Facebooku, która ma być skierowana na stronę dostawcy. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Pozwala to Facebookowi na umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu jako operator strony.
Wykorzystanie pikseli z Facebooka opiera się na przepisach RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Niestandardowa publiczność” w sekcji „Ustawienia reklam” na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę użytkową z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

YouTube

Do integracji i wyświetlania treści wideo nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. To mówi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

YouTube może bezpośrednio przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube. Wylogowując się, masz możliwość temu zapobiec.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu przepisów RODO.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre ciasteczka to „ciasteczka sesyjne”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawianie plików cookie, które są niezbędne w procesach komunikacji elektronicznej lub w celu zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyk), odbywa się na podstawie przepisów RODO. Jako operatorzy tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli zostaną ustawione inne pliki cookie (np. dla funkcji analizy), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu końcowym i umożliwia analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Ustawianie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie przepisów RODO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, w razie potrzeby, reklamy.

Anonimizacja IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Dzięki temu Google skraca Twój adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed wysłaniem go do USA. W wyjątkowych przypadkach Google może przenieść pełny adres IP na serwer w USA i tam go skrócić. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Ustawianie plików cookie przez przeglądarkę internetową może być zablokowane. Jednakże, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych dotyczących korzystania z Państwa strony internetowej, w tym Państwa adresu IP, a następnie przetwarzanie ich przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. Plik cookie z opcją „opt-out” jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji o przyszłych wizytach na naszej stronie: Wyłączyć Google Analytics.
Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówień

W celu pełnego przestrzegania wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówienia.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona korzysta z funkcji „funkcje demograficzne” Google Analytics. Może być wykorzystywany do generowania raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. Można to zrobić poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub poprzez ogólny zakaz gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Rezygnacja z gromadzenia danych”.

Wtyczka XING

Nasza strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Po wywołaniu strony ze zintegrowanymi funkcjami Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą wiedzą, żadne dane osobowe nie są przechowywane. Adresy IP nie są zapisywane, nie ma też żadnej oceny zachowań użytkowników.

Szczegóły dotyczące ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Google Ads i Google Conversion Tracking

Nasza strona korzysta z Google Ads. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Reklamy to internetowy program reklamowy. W ramach programu reklamowego online pracujemy z conversion trackingiem. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w urządzeniu. Pliki cookie Google Ads tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Plik cookie umożliwia Google i nam rozpoznanie, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został skierowany na naszą stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie są identyfikowalne przez reklamy na stronach internetowych klientów. Pliki cookie dotyczące konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów reklamy, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci reklamy dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło na ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagami śledzenia konwersji. Klienci reklamowi nie otrzymują jednak żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z korzystania z usługi. W takim przypadku w ustawieniach użytkownika przeglądarki należy dezaktywować cookie konwersji. W ten sposób nie ma miejsca włączenie do statystyk śledzenia konwersji.

Przechowywanie „conversion cookies” opiera się na przepisach RODO. Jako operatorzy stron internetowych, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej reklamy.

Szczegóły dotyczące Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub blokować ustawienia plików cookie. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Google Web Fonts

Nasza strona korzysta z czcionek internetowych firmy Google. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zastosowanie tych czcionek internetowych pozwala nam na przedstawienie Państwu prezentacji naszej strony internetowej, którą Państwo sobie życzą, niezależnie od tego, jakie czcionki są dostępne lokalnie. Odbywa się to poprzez pobieranie czcionek Google Web Fonts z serwera Google w USA i związane z tym przesyłanie danych do Google. Jest to Twój adres IP oraz strona, którą odwiedziłeś na naszej stronie internetowej. Korzystanie z Google Web Fonts jest oparte na przepisach wynikających z RODO. Jako operatorzy tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w optymalnej prezentacji i przekazie naszej obecności w sieci.

Firma Google posiada dla nas certyfikat europejskiej umowy o ochronie danych osobowych „Privacy Shield”. Niniejsza umowa o ochronie danych ma na celu zapewnienie zgodności z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Szczegóły dotyczące Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, a dalsze informacje można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenia na tej stronie.

Z pomocą technologii Hotjar uzyskujemy lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie itp.), co pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. 

Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń, w szczególności adresu IP urządzenia (który jest gromadzony i przechowywany w formie zanonimizowanej tylko podczas korzystania z witryny), rozmiaru ekranu, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj) i preferowanym języku wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „O Hotjar” na stronie pomocy Hotjar.

Źródło: Konfigurator ochrony danych od mein-datenschutzbeauftragter.de

sch-cta-img_v1
sch-cta-img-mobile_v1

Zbudujmy razem
coś wspaniałego!